Monday, December 8, 2008

癮魂

整個假期中
我的癮魂難以得到解脫
一時對戶外活動上了癮
一時對宅男生活着了迷
整個假期就這樣被我虛渡掉了

漫長的半個月假期
我幾乎把它消耗在旅遊和電玩
玩得廢寢忘食
睡得遙遙無期
好久沒那麽放縱自己了
竟然把這裡給荒廢了
等我把我的癮給填滿了
再回來這裡
祝大家假期愉快

---------------------------------------------------------
(頑皮的)Amy要我在十二月給她一個祝福

我們一起到她家裏祝她

生日快樂吧~

呵呵 =P

---------------------------------------------------------


順便分享一個很特別的論點
博弈論